fbpx

Varför växer det mossa på tak?

Du kanske har funderat över varför vissa delar av ditt tak får mera mossa och växter på sig än andra delar av taket?

Det går ju inte att undvika att allt från fågelspillning till kvistar, löv etc. ramlar ner på taket, vissa delar av det stannar kvar och andra blåser bort. Det som blir kvar på taket är dock  perfekt gödsel för mossa och andra växter såsom alger och lav. 

Vad är det då som påverkar hur mycket det växer på ditt tak?

Förutom att mängden luftförorening som finns där du bor inverkar så finns det också andra faktorer som inverkar på hur mycket det växer på ditt tak. 

Mossa och andra växter gillar inte solljus så därför är det vanligt att man ser att det växer mera mossa på norra sidan av huset än på södra sidan av huset. På samma sätt, om ditt tak skuggas av träd eller andra byggnader kommer du att märka att det finns större risk att få mossa och andra växter på taket. 

Om du har slitna takpannor påverkar det också. När takpannorna blir äldre och slitna så förlorar de ytskiktet och på det sättet stöter de inte bort fukt lika effektivt längre. Och det är just fukt som mossa och andra växter gillar och behöver för att trivas och frodas. Så om taket är i skugga så att det inte torkar upp emellan så kommer det lättare växter på taket. På samma sätt inverkar också lutningen på taket så att om du har ett tak med brant lutning rinner vattnet lättare av taket och det kan torka upp mellan regnen. 

Vad är det som gillar att växa på tak?

 Det är i regel tre olika typer av växter som växer på tak. Mossa, som är välbekant för de flesta av oss trivs bäst i fuktiga miljöer. Det finns runt 1000 olika arter av mossa i Sverige. Den får sin näring via nederbörd och kräver inte mycket jord så ett är ett perfekt ställe för den att växa på. 

En annan är olika typer av lavar. Lavar är en typ av svamp som trivs tillsamman smed alger eftersom den utnyttjar algernas förmåga att bilda näring med hjälp av fotosyntesen. Alger, är ett samlingsnamn på en eller flercelliga organismer. Alger känns igen på den gröna färgen som den bildar på taket. 

Mossa och andra växter på taket sliter taket och gör att det också ser slitet ut. Dessutom ökar den risken för att vatten stannar kvar på taket och att det blir frost spänning när det blir kallt. Takpannorna riskerar då att spricka och att det blir fuktskador i undertaket. Vilket i sin tur kan leda till att taket behöver bytas ut. 

Osäker på hur ditt tak mår?

Vi kommer och gör en kostnadsfri  besiktning av ditt tak. På det sättet får du en övergripande och komplett bild av hur ditt tak mår och vad som eventuellt behöver göras. Gör taket redo inför vintern – starta med en besiktning!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *