fbpx

Att Lägga ett Tak med Takpannor

Är man händig kan det kännas lockande att lägga taket med takpannor själv. Man ska dock veta vad man ger sig in på och vad som krävs. Som du ser här så är det inte bara att sätta dit material som tror det är och inte heller så lätt att veta vad man ska välja och hur mycket av det som behövs. 

Vad tillverkas Takpannor av? 

Takpannor tillverkas antingen av tegel eller betong, oberoende materialet så är arbetsgången ungefär densamma. Viktigt att tanka på är att även om tegelpannorna har en något längre livslängd så måste man ofta byta underlagspappen eller tätskiktet under deras livslängd. Tätskiktet kan faktiskt sägas vara den viktigaste delen av ett tak. Inget vi ser och kanske tänker på men det spelar en stor roll för hur länge taket håller och hur det mår. 

Vad är ett tätskikt?

Vad är då tätskiktet? Jo, det är det underlag som takpannorna ligger på. Traditionellt har man använt underlagspapp men det blir allt vanligare att man använder underlagsdukar. Dukarna har de fördelarna att de andas och släpper igenom fukt inifrån byggnaden samtidigt som den håller tätt. Det finns dukar som är anpassade för tak utan råspont och andra som ska läggas på undertak av trä. 

Vilket galler- tegelpannor eller betongpannor?

När man ska lägga ett tak med takpannor, antingen ett nytt eller byta ett, galler det att anpassa sitt val efter när huset är byggt och stilen på huset. Så eftersom betongtakpannor började användas först på 1950 talet så är det bättre att använda tegelpannor på ett hus som är byggt före det. 

Om taket ska läggas om så är det viktigt att före arbetet påbörjas att inspektera taket noggrant för att undersöka i vilken kondition taket är. Det här är viktigt att det görs av en yrkesman som kan bedöma eventuella skador och vad som bör bytas ut och vad som kan behållas. På samma satt behöver man ha en yrkesman att bedöma åtgången av takpannor. Hur mycket som går åt beror nämligen på lutningen på taket. Det är också därför som priset för en takläggning kan variera från tak till tak. 

takvinklar

Hur stor taklutningen är påverkar antalet takpannor som går åt. Bild från www.byggahus.se

Professionella Takläggare Sparar Pengar 

Att ha professionella takläggare som lägger om taket eller lägger ditt nya tak besparar dig inte bara mödan att veta vad du behöver och hur du ska göra det men det kan också spara mycket pengar i slutändan. Att lägga nytt tak kan kännas kostsamt men om du tänker att ett tak faktiskt är som en hatt som hindrar att det regnar in och förstör andra delar av byggnaden förstår du hur viktigt det är att det är rätt gjort.

En professionell takläggare kan göra allt från att beräkna kostnaderna korrekt till att veta precis vilket material som behövs och hur mycket av det som behövs till att undvika dyra misstag. Vill du veta mera så kontakta oss på jc@takentreprenoren.se eller ringa oss på: 08-38 25 10

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *