fbpx

Takmaterial Tål Väder & Vind Olika

Vi må vara inne i en ordentlig köldperiod med bitande vindar och snö men snabbare än vi kan ana har vi våren här. Och med den kommer den tid när det är dags att se över hur taket har klarat vintersäsongen. 

Det kan inte betonas för många gånger hur viktigt det är att besiktiga taket både vår och höst. Det är trots allt inte bara kallt väder, regn och snö som påverkar tak materialen men även vår efterlängtade sol och varmt väder tär på våra tak.

 Olika takmaterial har också olika livslängd och beständighet mot väder och vind.  Generella riktlinjer från tillverkarna är vanligtvis från 15 till 25 år för mjuka plattor och mellan 20 till 50 år för tegelpannor. För att takmaterialet ska leva så länge krävs dock regelbundet underhåll.

Vad påverkar tak materialets livslängd?

Det finns inget takmaterial som inte kräver underhåll. Många kanske tänker att ett plåttak klarar sig själv och inte behöver underhållas. Kvaliteten på själva takmaterialet är viktigt, men också som i fallet med plåttak, att skruvar och brickor är av hög kvalitet. Billiga självspännande skruvar förlorar lätt det galvaniserade lagret över tid och börjar rosta. Sker det finns det stor risk att plattorna glider isär och undertaket far illa på grund av att vatten börjar läcka in. 

För takpannor är det viktigt att de är av hög kvalitet. Helst ska de inte absorbera mera än 7% fukt från deras massa. Om pannorna är för porösa absorberar de mera fukt och expanderar när det blir kallt. Det här kan orsaka små och större skador och åtgärdas det inte i tid och pannorna utsätts för flera säsonger av köld finns risken att mängden av skador ökar och att de blir djupare. Tegel och betongpannor går genom många tester för frostbeständighet. Från att sänkas i varmt vatten till att omedelbart sättas in i en frys. Det här kallas en cykel och enligt de Europeiska kraven måste pannorna, oberoende av tillverkare, klara minst 1000 sådana cykler. De här testerna utsätter verkligen pannorna för extrema växlingar i temperaturerna. Mycket större chocker än vad som sker på en naturlig väg även under en vinter med omväxlande temperaturer. Du hittar den svenska standarden SS-EN 539-2:2013 här.

Papptak kan vara känsliga för väder och vind och behöver därför ses över regelbundet. Det är viktigt att det inte bildas vattenpölar på ett låglutande tak. Skulle det bli köldgrader och vattnet fryser till is finns det en stor risk att takpappen spricker. Detta kan i sin tur leda till läckage. Och som vi vet kan läckage bli en kostsam historia. 

Takbesiktning & Takunderhåll -Lönar sig i längden!

Takluckor och beslag runt skorstenar och vattenrännor ger ofta vika före själva takmaterialet. Det är därför det är så viktigt att regelbundet besiktiga taket så att vatten inte kommer åt att rinna ner på undertaket. Med tegelpannor är det också viktigt att kolla så att det inte finns sprickor på takpappen som ligger under pannorna. 

Papptak är bra att inte bara besiktiga med jämna mellanrum men även underhålla med ett lager skyddande asfalt med några års mellanrum. 

När det gäller det regelbundna underhållet så mår alla tak bra av att mossa, kvistar och skräp tas bort. Ligger taket i skugga eller nära lövträd är det desto viktigare att underhålla taket regelbundet. 

Tänk på att när du går upp på taket själv så behöver du en skyddssele. Det lönar sig därför att få besiktningen av ditt tak utfört av professionella takläggare. Vi har lång erfarenhet av olika takmaterial och vet var problemen oftast uppstår. Du kan kontakta oss  för en gratis besiktning av ditt tak. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *