fbpx

Platta Tak – Arkitektens Dröm och Ägarens Mardröm eller?

Ett platt tak borde egentligen kallas låglutande tak. Detta eftersom det har en lutning. Som en definition på vad som är ett platt tak så kan man säga att ett tak som har en vinkel som är mindre än cirka 14º grader kan definieras som ett platt tak. 

Är Platta Tak Säkra Tak?

Platta tak hade ju minst sagt lite dåligt rykte under en tid och många såg med fasa på platta tak och bytte också gärna bort de platta taken mot ett sadeltak. 

Trots detta kan man säga att platta  tak kan räknas som en riskkonstruktion. Det finns en risk, om de inte är rätt konstruerade, att vattnet blir stående på taket och  småningom tränger igenom och att mögel uppstår.Ett platt tak består av flera delar än bara det platta. Det har takdetaljer som takfot, kupoler, kantstenar osv. Det här är känsliga områden som måste tätas på rätt sätt för att det inte ska uppstå problem.

 Det är därför det ät viktigt att redan i byggskedet tänka på att förebygga eventuella problem. Det gör man enkelt genom att anlita en pålitlig takläggar firma. 

Är Platta Tak Snygga?

Smaken är ju som bekant som baken, något delad, och det ser man också på hur arkitekter ser på detta med tak och stilar på tak. En arkitekt kan tycka att sadeltak är förlegade och platta tak mera hör till en modern arkitektur. Platt tak hör ju ursprungligen till funkis-stilens. En tanke om att det ska vara enkelt och avskalat utan krusiduller. Funkisstilen ville ju att funktionen skulle styra utformningen. Ett hus skulle vara praktiskt, effektivt och behagligt och så mycket som möjligt av huset skulle kunna utnyttjas så effektivt som möjligt. Det som var funktionellt ansågs också vara vackert. 

Den stil med platta tak som nu har fått en glansperiod kanske inte är renodlad funkisstil men den genomgående andan om en enkel och avskalat stil finns kvar där. 

( Foto: sv.wikipedia.org)

Underhåll av Platta Tak

Platta tak, som alla andra tak, kräver underhåll. Det är absolut bäst att ta bort mossa, lava, alger och alla annan växtlighet så snabbt det går. Kom dock ihåg att aldrig använda starka medel för att ta bort växter, det kan ge upphov till läckage.Det är alltid bäst att låta en expert rengöra taket. Du kan läsa mera om underhåll av tak här. 

Precis som alla andra tak så behöver ett platt tak ses över minst en gång per år. Vi skulle dock rekommendera att man ser över det två gånger per år. Att granska det på hösten före den första snön faller och sen på våren när snön töat bort. 

För att få ett garanterat svar på skicket på taket, utan risker för liv och lem, rekommenderar vi att du kontaktar en professionell takläggare för att besiktiga taket. Du kan kontakta oss här om du vill att vi kostnadsfritt kommer och besiktigar ditt tak. 

Vill du lägga ett Platt Tak ?

Är du intresserad av att veta mera om Platta Tak, vad som gäller när det handlar om att lägga platta tak, vad det kostar och så vidare. Kontakta oss på Email: jc@takentreprenoren.se eller Telefon: 08-38 25 10. 

Eller varför inte följa den här länken och skicka oss en kontaktbegäran? 

Välkommen till TakEntreprenören AB – Stockholms Bästa Takläggare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *